MOHIKAN

IMG-20191217-WA0011

Klub Ju-Jitsu Mohikan gromadzi ludzi, których pasją jest rozwijanie siebie poprzez uprawianie wschodnich sztuk i sportów walki. W myśl słów Jigoro Kano:  „przez czynienie sobie dobra nawzajem do dobra ogólnego” klub prowadzi zajęcia walki wręcz oraz samoobrony dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Modern Ju-Jitsu można określić jako nowoczesny styl walki w stójce i w parterze a efektem jest skuteczna samoobrona w realnej sytuacji zagrożenia na ulicy. Bezpośrednio wywodzi się ze starojapońskiego ju-jitsu („sztuka ustępliwości”, „miękka sztuka”, krótko mówiąc sztuki wykorzystania siły przeciwnika przeciwko jemu samemu), wzbogaconego o nowe techniki pozwalające obronić się przed kilkoma napastnikami nieuzbrojonymi i uzbrojonymi.

Trening ju-jitsu jest alternatywą do spędzania wolnego czasu statycznie w domu przed telewizorem oraz komputerem. Rozwija zainteresowania, wzmacnia pewność siebie, podnosi sprawność ogólną naszego ciała, poprawia samopoczucie i kondycję psychofizyczną.

Na zajęciach uczymy się walki wręcz oraz szacunku do swojego przeciwnika, trenujemy by w razie konieczności skutecznie obronić siebie lub udzielić pomocy ofiarom napadu na ulicy.

Klub współpracuje z MMA Ostrów Wlkp. oraz innymi szkołami zrzeszonymi w ramach Międzynarodowej Federacji Modern Ju-Jitsu i Polskiego Związku Ju-Jitsu, których jest członkiem.

Poza zajęciami treningowymi adepci mają możliwość uczestniczenia w obozach
i seminariach szkoleniowych z udziałem najwybitniejszych mistrzów z całego świata. Mogą również brać udział w egzaminach na kolejne stopnie wtajemniczenia. Osoby zainteresowane walką sportową mają możliwość startów na zawodach Modern Ju-jitsu, Ju-jitsu oraz MMA .

                              IMG-20200107-WA0005                                         IMG-20200107-WA0009